Szakmai bírálók és az est házigazdái

Szakmai bírálók

 

Dúll Andrea környezetpszichológus
Dúll Andrea környezetpszichológus

Dúll Andrea magyar környezetpszichológus, habilitált egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Szociológia és Kommunikáció Tanszékén, majd azELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője. Több doktori iskolában témavezető. 1987-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen pszichológia szakon, pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kísérleti Pszichológiai Tanszékén 1991-ben doktorált (dr. univ.), majd 1998-ban védte meg „Hétköznapi otthoni rutinok környezetpszichológiai vizsgálata” című PhD-disszertációját az ELTE, Pszichológiai Doktori Iskolában, summa cum laude minősítéssel. 2004-ben alapított egy környezetpszichológiai vállalkozást, amelynek vezetőjeként gyakorlati munkákat (környezetpszichológiai felmérések, tanácsadás) is végez. 2009 óta a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén oktat és kutat egyetemi docensi beosztásban. Mind kutató-, mind oktatómunkája terén egyik legfontosabb szakmai eredménye, hogy kezdeményezése és immár több mint két évtizedes munkája nyomán Magyarországon is meghonosodott a környezetpszichológia tudományterülete. 2010-ben habilitált környezetpszichológia témából. Az utóbbi években a környezeti kommunikáció tudományterületét is szorgalmazza mind az oktatásban, mind a kutatásban. Oktatói munkáját félállásban folytatja a BME-n, de főállásban 2011 óta az ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Gazdaság- és Környezetpszichológia Tanszékének vezetője. Előadásai, kutatásai multidiszciplináris irányba mutatnak, így több egyetem doktori iskolájában oktató és témavezető (BME, PTE, ELTE), így tevékenységével az egyetemek együttműködését is elősegíti. 1986 és 2013 közt szakmai publikációinak száma 232 tétel.[2] Tizenöt doktorandusz hallgató témavezetője.

 

Beleznay Éva jelenleg a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) alelnöke, az ABUD vezető tanácsadójaként is a környezettudatos építéssel foglalkozik. Emellett kiemelt szakmai témaköre a városrehabilitáció. Az utóbbi években a környezeti kultúra oktatásához kapcsolódó munkában is aktívan részt vett. 2006. novemberétől a Főépítészi Iroda vezetőjeként, majd Budapest megbízott főépítészeként a főváros területfejlesztéssel és -rendezéssel, a  településfejlesztéssel és -rendezéssel, az épített környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásának, döntéselőkészítésének felelőse volt. Korábban mind köztisztviselőként, mind tervezőként és kutatóként végzett szakértői munkát városfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, településrendezési tervek készítésében.

 

Somogyi Krisztina

Somogyi Krisztina vizuális környezet kutató, építészkritikus, a BME Építőművészeti Doktori Iskolájában a vizuális kommunikáció tárgy felelőse, az ELTE PPK Környezetpszichológia Kutatócsoportjának tagja. Tanulmányait az ELTE Bölcsésztudományi Karán angol és francia szakán végezte, mellette esztétikát és pszichológiát hallgatott. Felsőfokú újságírói diplomáját Rádió- és Televízió-szerkesztői szakirányon, design elméleti tudását Londonban a University of the Arts egyetemen szerezte. Jelenleg az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolájának doktorjelöltje. A folyóiratokban megjelent építészet kritikái mellett több könyv szerzője és szerkesztője, így monográfiája Cságoly Ferencről 2004-ben, Balázs Mihályról 2006-ban jelent meg, a sorozat következő könyve Golda János építészetéről várhatóan 2017-ben jelenik meg a Terc könyvkiadónál. Az MTV majd a Duna tévében a design és építészetterületén több film szerkesztője és rendezője, Építészet és Lélek címmel Szentiványi Jánossal készített filmsorozata a szakrális építészet témában készült el. KÖZ_TÉR_KÖZ címmel albumot szerkesztett a 2010-es Pécs EKF kapcsán kiírt építészeti és várostervezési pályázatokról. 2016-17 évben a BME Középülettervezés Tanszékének 70 éves jubileumi eseményének kurátora, ennek kapcsán a Műcsarnokban rendezett Közép_Középületek közvetlen közelségben című kiállítás kurátora, majd a témát feldolgozó szakkönyv szerkesztője. 2015-ban és 2016-ban a BÉK Építészeti Nívódíj zsűrijének tagja, az esemény kommunikációjának felelőse. Kiemelt figyelmet szán a szociális problémák irány érzékeny építészeti beavatkozásoknak, ennek részeként kiállítási koncepciót dolgozott ki és konferenciát szervezett (Kemes, Fazekas, Antall közreműködésével) Épített közösség / CommOn Architecture címmel, filmet készített a Valkonyán és Perbálon szervezett építésztáborokról, a 2016-os A Velencei Biennálé Magyar pavilonjában lévő kiállítás zsűrora és a Builders – Socially Engaged Architecture from Hungary című könyv, majd a Szükségmegoldás _ pozitív felhanggal / Lokálitás, aktivitás, építészet című kiadvány egyik szerzője. Szerkesztői, írói és kurátori tevékenysége mellett egyetemi oktatóként és kutatóként is aktív. 2012 óta a Graduation Projects című nemzetközi design diploma díj magyar szervezője és bírálója, a kiadványok szerkesztője. Rábeszélőtér: a szuggesztív kommunikáció környezetpszichológia című kötetben (szerk: Dúll, Varga) Másképpen közelítve/ képalkotás a kortárs építészetről címmel jelent meg tanulmánya. 2016-ban Menza_Zóna_Étterem címmel a Hegyvidék általános iskoláiban vezetett kutatása a MOME és a BME közreműködésével az iskolaépületek közösségi térhasználatát értelmezte, ennek összefoglalása a BME Doktori Iskolája által kiadott Építészet és Oktatás című könyvben (szerk. Kerékgyártó, Szabó) jelent meg. A budapesti Piarista Gimnázium diákjainak iskola-észlelését, -élményét célzó fotópályázata az Iskola aulájában létrehozott kiállítás részeként 2017 végéig látható. Az Octogon lap építészkritikai műhelyének munkatársaként 2003-ban Pulitzer-díjat, építészeti írásaiért 2014-ben Ezüst Ácsceruza-díjat, 2015-ben oktatási tevékenységéért a Műegyetem Építészmérnöki Karától címzetes egyetemi docens címet kapott, 2016-ban az építész szakmától Molnár Péter-díjban részesült. Czakó Zsolt grafikusművésszel együtt vezeti a ARTICSÓK stúdiót, amelyben összetett látványtervezési és kommunikációs feladatokban vett részt az elmúlt 20 évben. Fiainak, Barnabásnak (16) és Ádámnak (11) köszönhetően a térészlelés és a vizuális nyelv játékos megtapasztalása, a vizuális nevelés, a fiatal generáció kultúrája és a jövő lehetőségeinek a kutatása egyre fontosabb a számára.


Az est házigazdái

 

 

 

klubradio_150

Rózsa Péter újságíró, Klub Rádió
Rózsa Péter újságíró, Klub Rádió

Rózsa Péter, a Klub Rádió főszerkesztő-helyettese. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetemen BTK Médiatudományi tanszék egyetemi docense. Szerkesztő-műsorvezetőként 2005-től a Kultúrházban dolgozott, korábban a köztévé olyan műsorai kötődtek nevéhez, mint a Kedd 21, Galéria, Záróra, Mélyvíz, Napzárta. A rendszerváltás előtt a rádió belpolitikai rovatánál dolgozott tíz évet. Déri Jánosról monográfiát készített, „Ha túléled – hallgass” címmel riportkötetet adott ki. 2008-ban elnyerte a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét és a Déri János díjat. 1992-ben Nívódíjjal és 1988-ban a Miskolci TV Fesztivál díjával ismerték el munkáját.

 

Huszár András, Hello Wood

Huszár András építész, menedzser, a Hello Wood társalapítója, a Hello Wood előtt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen szervezett építész alkotótáborokat a Művészetek Völgyében. HintaYo interaktív installációja már évek óta folyamatos vendége a legnagyobb fesztiváloknak, 2007-ben indította el DEMO (Design és Egészségmodell) gyermek programját design táborok és workshopok szervezésével.  A Hello Wood-on belül az ügyvezetői feladatokat, studió projektek vezetését látja el.